2017. április 24., hétfő

Orgona csoda

ORGONA
"Szeretnék május éjszakáján letépni minden orgonát..." - énekelték, dúdolták, muzsikálták fiatalok és vének a harmincas évek derekán. És nem véletlen, hogy az akkor páratlan népszerűségre szert tett dal éppen az orgonáról szólt, hiszen ez a májusban nyíló, illatos virágú növény kertjeink, udvaraink egyik legelterjedtebb, legismertebb virágzó bokra.
Az utóbbi évtizedekben indokolatlanul elhanyagoltuk, amiben talán annak is része volt, hogy túl sokszor emlegették a tavasz és a szerelem szimbólumaként, és a bódító orgonaillatot is "pacsulinak" érezte a légiesebb illatokhoz szokott orrú ember. A szívós munkával kinemesített, telt virágú, különleges színű orgonák lassan a feledés homályába merülnek, és helyükön elszaporodnak a közönséges, igénytelen, laza bugájú, apró, halványlila virágú, sarjról származó bokrok, amelyek jószerivel csak zárósövénynek alkalmasak.
Az orgona nevének kanyargós története van. Latin neve (Syringa) a görög syrinx szóból ered, ami csövet, sípot jelent. A görög mitológia szerint Syrinx nimfa, Pán, a kecskelábú és kecskeszarvú pásztoristen elől menekülve, ijedtében karcsú nádszállá változott. A rettegett hangú Pán (aki puszta hangjával egész hadseregeket volt képes vakrémületbe - pánikba - kergetni) ebből a nádszálból készítette közismert sípsorát. Főleg a tavaszi nedvbőség idején hasonló sípokat lehet fabrikálni az orgona vesszőiből is. Valószínűleg innen származik - némi áttételezéssel - a magyar orgona név, amely a templomi hangszer sípjaira utal.
A név elég lassan nyert polgárjogot, mert Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály az 1807-ben megjelent Magyar Fűvészkönyben még lilának nevezte a mai orgonát - a francia elnevezése (lilas) után -, de ez a névhonosítás nem bizonyult eredményesnek.
Bármilyen furcsa, az orgona hazánkban nem őshonos növény. Valószínűleg a Balkán-félszigetről származik, és onnan került Törökországba. Csak a 16. században figyeltek fel rá az ott járó kutatók; a szultán udvarából hozott orgona először 1589-ben virágzott Busbecq követ bécsi kertjében. Erősen őrizhették a szép virágú cserjét, mert csak sokára vált ismertté. Igazi "virágkorát" a biedermeier korban élte, amikor számos faja, fajtája és kultúrváltozata egy kertből se hiányozhatott.
A statisztikák bizonyítják, hogy milyen népsterű vágott virág is volt az orgona, hisz 1915 körül Észak-Európában az orgona tette ki a virágipar forgalmának a felét. Ezt a vezető szerepet egészen a II. világháború elejéig megtartotta, amikoris népszerűsége erőteljesen megcsappant. Mostanában, amikor hajlamosak vagyunk a régi divatok felelevenítésére (retro korszak), talán az orgona iránti nosztalgiánk is felébred.

Mellesleg a Vízöntő és a Mérleg jegyekben születettek virága az orgona.

Értékelhető gyógyhatása nincsen, bár az illata miatt a "szerelem első virága"-ként tartják számon, és illatát, mint afrodiziákumot is említik. Illatát sajnos nem lehet kivonni, ezért bármilyen termék vagy kozmetikum, amely orgona illatú, az szintetikum.

Virága ehető, bár intenzív íze nincsen, keleti konyhák előszeretettel használják díszítésre, és édeségekhez.

Varázslatos Orgona csodákat itt találhattok


 http://bistrohome.blogspot.hu/2013/05/orgona-kremleves.html


2016. szeptember 5., hétfő

Egy leszületett- leszületendő Lélek üzenete....Aranyosi Ervin: Szeretni jöttem

Szemem csukva, arcom ragyog.

Hahó világ! Hát itt vagyok!
Leszülettem, hogy itt legyek,
hogy jó legyek és jót tegyek.

Az arcomon mosoly ragyog,
amit neked tovább adok!
Kérlek, Te is add majd tovább,
hadd mosolyogjon a világ.

Lelkem örömmel van teli,
s legyen vidám, ki megleli,
minden szép mosoly üzenet,
mely lángra gyújtja tüzemet.

Én szeretettel bélelem,
s nem ronthat rajta félelem.
Ne taníts hát félni engem,
hadd maradjon béke bennem!

Élni és szeretni jöttem,
alig pár nap van mögöttem,
Szemem csukva, arcom ragyog,
Hahó világ! Boldog vagyok!

2016. szeptember 1., csütörtök

Beszéljünk róla: Császármetszés spirituális vonatkozása


Találtam egy érdekes cikket, egy másfajta megközelítés módott a császármetszéssel kapcsolatban. Mivel erőssen éritett vagyok a témában, a sok hozzám hasonló nőtársam védelmét szolgálom.
Nem tartozunk a "spirituális trendi otthonszülős" anyukák közé....
De mi van akkor ha arról az oldalról közelítjük meg a dolgokat, hogy: "gyermekeink maguk választják a sorsukat, ergo születési módjukat".....
Vajon miért?
Erről is ír a cikk....
Ez is egy nézőpont. De legalább valami pozitiv hozzáállás "Tudjuk jól, hogy minden új élettel, új sors, új végzet, új esély érkezik a Földre.
 Az újszülött gyermek születésének körülményeit és jeleit, minden spirituális korban rendkívüli figyelem kísérte, hisz ezek a jelek, mint jó vagy rossz ómenek, jelezték ki is jött a világra.
 Hisz az újszülött lehet az eljövendő korok új bölcse, zseniális tudósa, feltalálója, művésze, gyógyítója, megváltója, vagy épp az ellenkezője.
 Ezért fordult minden bölcs figyelme a gyermek születésének pillanatában a környező világra, hisz az analógikus gondolkodás mágikus tana szerint, amint fenn úgy lenn, amint kint, úgy bent.
 Azaz a külvilág eseményei pontos képet adtak az újszülött belső világáról is.
Ma mégis igen kevesek törődnek azzal, hogy a gyermek születése pillanatában mi is történik a szülőszobán kívül, a környező világban, hiszen a legtöbben belefeledkezünk az új élet adta boldogság mámorába. Pedig a Világ hatalmas órajátéka a lehető legpontosabban ekkor jelzi, kicsoda is gyermekünk valójában, és hogy milyen sorsfeladattal is érkezett.
 A születés időpontjának és kozmikus körülményeinek jelentőségével kiemelten foglalkozik az asztrológia tudománya, amely a születés pillanatában felállítható kozmikus erőhatások térképéből, a született gyermek teljes személyiség-szerkezetét, sorsát és életpályáját kész kiolvasni.
 Ha csak arra gondolunk, hogy a legnagyobb vallási hagyományok milyen körülményeket vettek számba Buddha vagy Jézus születésénél, láthatjuk, hogy a születés közvetlen körülményei is árulkodó jelek.
 Például mindketten útközben születtek, távol mindenféle otthontól vagy menedéktől: Jézus istállóban, Buddha egy erdőben – és míg Jézusról nem tudjuk milyen módon, Buddháról fennmaradt, hogy anyja oldalából lépett ki, azaz valószínűleg ‘császárral’ született.
 Ezt a születési módot mindig is rendkívüli jelnek tekintették.
 Nem meglepő módon, így jött világra Apollón segítségével a halhatatlanság isteni orvosa Aszklépiosz, és nem véletlen, hogy Plíniusz római történetíró szerint Róma legismertebb császára, Julius Caesar is onnan kapta családnevét, hogy egyik korai őse így jött világra. A vágással (latin caesum szó) történő világrajövetelt innentől számítva minden nyelvben ‘fejedelmi’ születésnek hívják, amely különleges privilégium, isteni jel. Erre utal a középkori keresztény hagyomány császáros születésre használt non-natus (nem-született) kifejezése is, mely szerint az ilyen gyermek várhatóan szent életű lesz, hiszen nem vonatkozik rá az eredendő bűn átka.
 A humánetológiai szemléletet követők ebben sokszor fogyatékot, civilizációs átkot és a modern kor elkorcsosulását látják. Pedig spirituális aspektusból egészen más üzenete lehet ennek a tendenciának. Annak ellenére, hogy mára sokak számára ismertté vált Frédérick Leboyer elmélete a ‘gyengéd születés’-ről, amelynek lényege, hogy a gyermek későbbi lelki fejlődése szempontjából nagyon lényeges, hogy a születés a legkevesebb megrázkódtatással járjon az újszülött számára, ma is sok szülő csalódva gondol a császáros szülésre.
 Még mindig sokan vélik, hogy a szülés és születés szükségszerűen traumatikus esemény, várva-várt fájdalom, törvényes kín és szenvedés; és aki nem szenvedi meg egy gyermek világra jövetelét, az valamiért nem teljesíti be az emberi sorsot, a bűnbeesést követő bibliai átkot mely szerint maga Isten akarata a fájdalmas születés: „Az asszonyhoz pedig így szólt: Megsokasítom terhességed kínjait. Fájdalmak közepette szülöd gyermekeidet.” (Teremtés könyve 3.16)
 Mintha az ember sorsa az, hogy világrajövetele lelki trauma kell, hogy legyen.
Mert, hogy trauma, ezt számtalan pszichoanalitikus bebizonyította már, amely olyan sokkhatást idéz elő, amely legátolja a születésre, és a születés előtti időszakra vonatkozó emlékezést. Ez nem kell, hogy így legyen. A gyengéd születés nem csak a születés utáni pillanatok csöndjét, félhomályát és anyai érintését jelentheti. Jelentheti magát a születés aktusát is. És mivel civilizációnk elérte azt a fejlettségi fokot, hogy van más útja a világra jövetelnek, mint a fájdalom és a kínkeserv, sok gyermek választja ezt a könnyebb, fejedelmibb utat. Már ha elfogadjuk, hogy a megszületendő gyermekek választják saját sorsukat, és így születésük módját is! A császáros születések számának folyamatos növekedése spirituális aspektusból jelentheti azt is, hogy a Világra érkező újszülöttek olyan tömeges generációja van érkezőben, akik fejlettebb lelkületűek, tradicionálisabb kifejezéssel élve ‘bűntelenebbek’, mint a korábban érkezők. A mai kor gyermekei nem kell, hogy megszenvedjék a születésük, hiszen a császáros születések 95%-a helyi érzéstelenítéssel, így teljesen fájdalommentesen történik. A fájdalommentes, epidurális érzéstelenítéssel történő természetes szülések számának növekedése is ugyanezt a tendenciát erősíti: a világra jövetel a mi világkorszakunkban nem törvényszerűen traumatikus és fájdalommal-teli. Miután nincs fájdalom, és nincs trauma, nincs drasztikus felejtés sem. A mai kor fájdalommentesen születő gyermekei sokkal kevésbé isszák ki a fájdalmas Sztüx folyó felejtést hozó vizét. Bennük nincs létfelejtés. Így spirituális éberségük is kézzel foghatóbb. Születésük fejedelmi módja, ugyanis lehetővé teszi számukra a világok közti átlépés kevésbé traumatikus voltát, melyen keresztül kevésbé homályosul el a születés előtti boldogság és egység állapotának emléke, amely végeredményben egy békésebb és boldogabb generáció megjelenését hozza el erre a Földre." Forrás: http://spiritualisvalosag.network.hu/blog/spiritualis-valosag-hirei/csaszaros-szules-mas-generacio

2016. május 13., péntek

Otthonunk

Wass Albert: Otthon

Igen, valahogy így van: otthon az, ahova hazatérsz. Ahol valaki vár este. Ahol ismered a fal kopásait, a szőnyeg foltjait, a bútorok apró nyikorgásait. Ahol úgy fekszel le az ágyba, hogy nem csak alszol, hanem pihensz. Nem csak pihensz, hanem kipihened magad. Kipihened az életet, az embereket, mindent. Ahol otthon vagy, az az otthon.
Nem kell hozzá sok. Elég egy szoba. Ha tízen vagytok benne, az se baj. Ha mind a tízen egyek vagytok ebben, hogy haza tértek, amikor este hazatértek. Nem kell hozzá sok, csak egy szoba és egy érzés. Egy egészen egyszerű állati érzés: hogy ma itt élek. Van egy ágy, amiben alszom, egy szék, amire leülök, egy kályha, ami meleget ad. És hogy ebben a körülöttem lévő széles, nagy és furcsa világban ez a kis hely nem idegen és ma az enyém. Jól érzem magamat benne, ha kinézek az ablakon és kint esik az eső, vagy süvölt a szél. És hogy ha ide este bejövök, meglelem azokat, akik még hozzám tartoznak.
Ez az otthon.
Minden embernek módja van hozzá. Egy szűk padlásszoba is lehet otthon. Egy pince is. Még egy gallyakból összetákolt sátor is otthon lehet. Ha az ember önmagából is hozzáad valamit.
Elég egy szál virág, amit az útszélen találtál. Egy fénykép, amit éveken keresztül hordoztál a zsebedben. Egy könyv az asztalon. Egy ébresztőóra. Mit tudom én: ezer apró kacat ragad az emberhez útközben.
A fontos az, hogy érezd: jobbra és balra Tőled áll a világ, a maga szépségeivel, és a maga csúnyaságaival. Süt a nap, esik az eső, szelek járnak és felhők futnak a széllel. Vannak virágok és fák és patakok és emberek. Valahol mindezek mögött van az Isten és Ő igazítja a virágokat, a fákat, a patakokat és az emberek közül azokat, akik neki engedelmeskednek. És mindezeknek a közepén itt ülsz Te, egy széken, egy asztal előtt. És ez a szék és ez az asztal ma a Tied. Ma. Ez a fontos. És körülötted szép rendben a többi: a virágok, a fák, a felhők, Isten bölcsessége és az emberek kedves balgaságai, ma mind a Tieid. És jól van ez így. Mert hiszen az ember úgyis elég keveset él. És még az is jó, hogy keveset él.
Ha mindezt érezni tudod: nem vagy otthontalan a világon.
Wass Albert:
"Aztán vannak megint házak, melyekben békesség és öröm tanyázik.
Ha megpillant az ember valahol egy ilyen házat, egyszerre úgy érzi, mintha hazaérkezett volna. Otthonszaga van a füstnek, mely belőle fölszáll.
Nevet az ablaka, s az ajtaja hívogat.
Az ember érzi benne a békét és a meleget, mely mint egy láthatatlan napfény, beragyog mindent maga körül.
Az ilyen ház előtt hamarabb olvad el a hó. Tavasztól őszig virágot terem előtte a rét.
Az ilyen ház körül a fák barátságosan lehajolnak, és bemosolyognak az ablakon.
Az ilyen ház jóvá szelídíti abenne lakóembert. Nyugalmassá, derűssé, bátorrá teszi.
Aki építette, hosszú életű lesz, és még halálában is érzi a napsütötte fenyőtörzsek illatát s az örömet, mely elfogta akkor, midőn a bokrétát először tette föl a tetejébe."


Az új év, csodálatos bőséggel ajándékozott meg minket, gyermekáldással, közös otthonunk teremtésének lehetőségével.
Boldogság, hogy haza érkeztünk....
Megtaláltuk, megvettük első házunkat, közel a Börzsöny szívéhez, Diósjenőn.
Új fészkünk épitése, egy izgalmas és új fejezet az életünkbe, hiszen nem egy átlagos házról van szó.
Mondhatjuk, hogy mindkettőnk számára szerelem volt első látásra.
Látjuk a kezdeti feladatokat és a végét is, hogy mit fogunk közösen alkotni.
Szeretnénk boldogságunkat megosztani, szeretnénk erőt adni azoknak akik álmodják az életüket, hogy merjék hinni, merjék élni. Minden álmunk és vágyunk megvalósulhat, ha kitartóan dolgozunk önmagunkon. Persze az út ennyivel nem ér véget. 

Mi is nagy feladatba vágunk, hogy építsük tovább az életünket, otthonunkat, családunkat, közösségünket.

Hála minden tapasztásért.2016. március 2., szerda

Az ember útja


Üres kézzel jössz, üres kézzel távozol.
Ilyen az ember.
Honnan jöttél mikor megszülettél?
Hová mész, mikor meghalsz?
Az élet olyan mint a felhő, amelyik épp megjelenik.
A halál olyan mint a felhő, amelyik épp eltűnik.
Az égen úszó felhő eredetileg nem létezik.
Élet és halál. A jövés és a menés éppen ilyenek.
De mégis van egy dolog, ami mindig tiszta marad.
Ez az egyszerű és tiszta nem függ élettől és haláltól.
Mégis, mi ez, ami egyszerű és tiszta?

2016. március 1., kedd

Pihenés

Csendesen pihentető, álmodó készülő, rezdül odalent a mélyben....
Akárcsak a faágakon szunnyadó apró rügyek....  Még várnak.
Alakul, fejlődik, nem mutatva magát, de érezhetően változik valami.
Nem megmagyarázható okkal.
Nem csak a testem, lelkem, szellemem, hanem az életünk is alakul.
Báránykával a legelő is dúsulni látszik, még ha alszik a rét is, s vele együtt  szunnyadó rügyek.
Most pihenés van.
A tavaszi zsongás, virágba borulás elötti madárcsicsergős szimfóniájának csendessége fújja át a napokat. Még pihenés van. Erőgyűjtés, fejlődés....2016. február 14., vasárnap

Szin, illat, állapot


Megtaláltam azt a szin világot, hangulatot, ami a leginkább jellemez mostanság.
Illatos, finomságos, gomolygó, áramló........egyszerre vagyok könnyed és telt.
Mámorító érzések kavarognak, repítenek fel, majd húznak le a földre.
Két szin kavarog bennem, paszteles lágyságban. Kék és rózsaszin.....
Vajon miért?
 Oly könnyű erre a válasz, ha lelkem mélyére tekintek, és hangolódva figyelem a bennem növekedő kicsi szivünket...

2016. január 5., kedd

Lélek simogatóLélek Madár

Lélek Madár bennem éled,
mint szàrnyàt bontogató Lélek.
Szabadon szálló,
Ég felé vágyó,
Nap fényébe simuló,
Hold sugaras álom.
Bennem van, bennem éled
Az Égi, a szabad, Nap szerelmes,
Hold Asszonyi szárnyaló Lélek..Az élet tökéletességére való vágyakozás, tökéletlen önvalónkat mutatja meg....
Ellenben ha felismerjük, elfogadjuk az élet és az Önvalónk teljes tökéletlenségét,
"tökéletes" harmónia és nyugalom szállhat meg.
Jó lenne ebben a "tökéletlenül tökéletes" állapotban maradni.
De a vágy már kibillent ebből az állapotból.
Hihetetlen köröket futunk, viszont megmosolyogtat ez a felismerés....Lélek hinta


Megtartó erő, szárnyaló boldogság,
Jókedvre derítő fiatalos bolondság.
Fent és lent, ez az örök körforgás.
Életünk leszálló ága, szomorúsága,
Az új lendület folytonossága.
Élj meg mindent, engedd bele magad
Bízz benne, hogy az öröm magával ragadNapsugaras havasi merengő
Az Út vezet, nem a làbam
Szivem húz ebbe a vilàgba
Ahol tisztasàg van
Még akár a legnagyobb sárban.
Nincs önzés és bànat
Itt láthatod az ölelkező fàkat...
Mosolyog a zöld, a napsugárra
Fagyos hó között vidáman...

Ébredő Bagoly LélekÁlmodó Lélek, bagolyban ébred
Ébred, mikor felgyúlnak az éji fények
Csillagtenger létben, Holdfényes mélységben
Bagoly lélek ébred, érezve lát a sötét éjben
Érzi a fényes illatos mélyben
Ki az aki szìvvel él a földi létben...
Holdvilàg fénye
Ragyogjon àt rajtad
S vilàgitson benned a Tudatossàg bölcsessége
Vàlljék ez a kivànsàg 
Minden érző Lélek javàra
Àldàs


2016. január 4., hétfő

Erdei kunyhó


Csendes erdő, lágy neszek,
avar illat, s otthon leszek.
Makkos tölgyes, rigó dal
Repìts haza most azonnal..
Patakparti meleg kunyhó
Erdő mélyi köves faház
Lelkemben régóta otthon
Tündér lelkem haza vágy...
Erdő mélyi csendesség
Hajnalfènyes frisseség
Ködös reggel szitáló
Gomba illat áradó...

Szavakon túl


Szavakon túli szellem súgta
Szív meleg tüzében éledő
Asszony erejében
vörös és buja
Földön ül az éji sötétben
Tűz lobogàsàt nézve
Arcàt pirosan vilàgítja
a lobogó làng fénye
Csillagok ragyognak
a nyàri éjben
Illatos szellő simogatja szépen
Szemét becsukja érzi mélyen
Milyen amikor a szerelmet érzi szívében
Èrzi lelkében a szavakon túli
szabadon szàrnyaló
szellem csókjàt
Ki megihleti és felébreszti benne a szavakkal jàtszadozó földi Múzsàt
Képzelete felébred
tekintete
a Hold ragyogó fényére téved
Làtja benne lelke tàncàt
Szellem vörösen ízzó szerelem vàgyàt
Figyeli az érzést
Lelkében a màmort
Testében a szerelem szelleme àramlóan tàncol
Hallja a dallamot
ismerősen cseng
Ajka kinyílik
megtörik a csend
Egy mantràt kàntàl
Hogy meghallja az Ègi Rend
"Sat patim dehi parameshvara"
Szavakon túli Szellem
a Mantra erejével földi
Szerelmet teremt
Egyesülve az Asszony àlmàval
Szìvében megjelenő
Szavakon túli Szellem perzselő vàgyàval
Kinyitja szemét elnémul a dal
Felfénylik benne a vàlasz amit Ègi Rendből kap
"Miért keresed? Hiszen a szavakon túli szerelem
szellem màr rég benned van.
Lélek találkozások

Az erdő mélyén, a vadonban
sétàlgattam àlmomban.
Néztem a fàk között bekukucskàlò reggeli napfényt.
A levelek ragyogò zöldjét.
A tavalyi avar között megbùjò mosolygòs ibolya kékjét..
Az erdő mélyén àlmodva
sétàlgattam a vadonban.
Éreztem a szellő hűvös làgyságàt.
A madarak vidàm énekes trillàjàt.
Éreztem egy Lélek figyelő
simogatását.
Messze volt, s mégis közel,
csupán egy élet vàlasztott
el egymástòl.
Egy élet, egy ugràs...
s a Lélek szàmára minden talasztalàs.
Figyelt, s éreztem
Érzett amikor figyeltem.
Megàlltam és vàrtam
Csendesen lassan közeledett
Lassan s csendesen én is léptem...
Majd a Holdfényes éjszakában màmorosan
Felébredtem...Ég Atyától Föld Anyától. Intelem a Tűz KirálytólLàny
Leàny
Tűz Leànya
Hagyd làngodat csitulni
Pislàkolj csupàn

Làny
Leàny
Víz Leànya
Ne zubogj sebes patakként
Csendesen csörgedezz csupàn

Làny
Leàny
Lég Leànya
Ne fújj, sodorj oly erőssen
Làgy szellő légy csupàn

Làny
Leàny
Föld Leànya
Ne légy oly szilârd, kemény
Süppedő puha homok légy csupàn

Vilàgítson làgy Fényed
Légy az éjszaka melegsége
Tisztìtson làgy vized kéksége
Könnyű szellőd ölelje àt a Mindenséget
Majd megérkezve kis homokszemként egyszerűen csak peregj àt az Èleten..Holdvirág álomMagamhoz ölelem
Holdvilàg álmom
Magamhoz ölelem
Ezüst viràgom
Magamhoz ölelem
Hogy tisztuljon meg Szìvem
Magamhoz ölelem
Hogy alakuljon Létem

Alakul mint ahogy a víz
A formàt tökéletesítve
Alakul ahogy a viràg
Lassan növekszik a réten
Alakul ahogy a puha bàrànyfelhő
Gomolyogva szàllva az égen

Magamhoz ölelem
Holdvilàg àlmom
Magamhoz ölelem
Gyönyörű Fiam és Lànyom
Magamhoz ölelem őket
Hiszen ők az én
Fénylő tündöklő
Szerelmetes Csillagviràgom


Mohalepte moha álom...Fekszem az erdő mélyén,
Puha mohával borított
hideg kemény szikla ágyon.
Nyugalom jár át.
Nincs mire várnom..
Szememre jön újra és újra az álom...
Megszólit Szikla Nagyapa:
Jól alszol Moha lányom?
Szemem nyitom, jól hallom?
Moha lányom?
Nevem megérkezett a kőágyon?
MOHA....
Puha, meleg, szereti a sötétet-fényt, a nedvességet, a vizet... és Északi!!!
Hiszen ez Én vagyok
Igen, igen Moha vagyok.
Földi név
Földi minőség
Igazi erdei mélység
S így van meg bennem az Egység!TekintetemMély pillanat önmagamban.
Tekintetem befelé fordul,
figyelem a Lelkem.
Sokszor zárt reá a szemem,
miközben a rohanó embereket kémlelem.
Ahhoz, hogy Lelkembe lássak,
be kell csuknom a szemem,
hogy befelé ássak,
mélyen Önmagamba.

Nézem, felismerem, figyelem,
igyekszem ítélet mentesen..
Hiszen ha ràlàtunk dolgainkra,
nem lehet benne hiba
Ha...
Ha közben az egó el nem
homályosítanaKi vagy?


Mondd, tudod-e ki voltál?
Előző életben a sötétben,
Vagy a fényben jártál?
Volt-e titkos tanításod,
mi előjön miközben a Földet ásod..
Emlékszel mi volt a ragyogó fák között?
Emlékszel, miként érezted őket?
Emlékszel a dobogásra,
mikor most a föld szívében lépdelsz?
Mondd, tudod-e ki voltál?
A tavasz vagy az ősz leánya voltál?
Érzed-e az avar mély illatát?
Vagy a harmatos fűszál simogatást?
Tudsz olvasni a rózsaszín égből?
A sárga virágból, a madarak károgásából?
Hallod a lehulló falevelek suttogását?
Az elmúlt életek fájdalmát?
Hallod-e Föld Anya dalát?
Mondd, tudod-e ki voltál?
Miközben a végtelen kérdésekre választ várnál..
Tudsz tükörbe nézni?
Csukott szemmel is látod magad?
Mondd, tudod-e most ki vagy?
Hogy semmi más csak az adott pillanat.... 
2016. január 2., szombat

Ü-Zen-mód

Másfél éve, hogy igazán beleszerettem a Sámán világba. Természetessége, a természettel való harmonikus együttműködés, ősi erők felébresztése, határaink kitágításainak megtapasztalása teljesen elvarázsolt. Varázslatok, látomások, utazások mellett komoly mélyrepüléseket is megéltem, tudatom mégis újra és újra éhes, csillapíthatatlan tapasztalati és tudás szomjam van. Persze jól tudom a kevesebb sokkal több.
Tudatom szomját Zen dharmával csillapítom. Jó ideje hallgatom Chong An Sunim beszédeit és tanitásait. Ma egy nagyon érdekes videóra akadtam. Vicces, mosolygós, egyszerű, de volt ami nagyon nekem szólt:
"A gyenge tudat, mindenre reagál. Az erős tudat mozdulatlan." -hangzott válaszként az agresszióval kapcsolatban.
Ez a videó egy gyöngyszem a dharma beszédek között, mert a belső mosolyunk szinte felragyog, de közben mozdulatlanul mozdul valami ott bennünk.
Ez az a nem mozduló tudat ami hív, tanuljam és tapasztaljam. Sámánisztikus létem változatlan de a természettel való egység, önmagunk megismerésének lehetősége, korlátaink ledöntése egy plusz "ü-zen-mód"-ot ad számomra.2016. január 1., péntek

2016-os évre...

Boldog új esztendőt kívánok Neked kedves látogatóm!
Kívánom, hogy ebben az évben a tiszta tudat irányítson valamennyiünket minél inkább itéletmentes minőségben.
Nehézségek mindig vannak s lesznek az elöttünk álló évben is.
De igyekezzünk felfogni mindent úgy mint amit egyedül a tudatunk teremt.
Tőlünk függ, hogyan éljük meg.
Igyekezzünk a nehézségeket úgy felfogni, mint próbatételeket amik segítenek lehántolni a berögzült szokásrendszereinket. Berögzültünk olyan állapotokba, amikor kitűzzük, előre kiszinezzük életünk lapjait, és ha az mégis más szinben játszanak, az már nem tetszik. Duzzogva, gyűrjük össze lapjainkat és kutatunk tiszta papír után. Keresünk folyamatosan. Kutatjuk, és ha nem jön a tiszta lap, kétségbe esünk. Pedig minden szin olyan amilyen. Az élet nem fekete és nem fehér. Pont olyan.
Ne minősítsünk, ne szinezzünk előre. Fogadjuk el olyanságában. Lássuk benne az összes szint.
A nehézségek ébresztők sok esetben, olyan mint amikor az arcunkba öntik a hideg vizet.
Először lesokkolnak, és egyből elkezdünk reflektálni. Rögtön kettészakadunk duálisan és egyből elkezd az elménk chatelni. Csak mondjuk mondjuk, védekezünk, itélkezünk, mentegetjük magunkat, hibáztatjuk a másikat. Neeeee!!! Ne tegyük. Bárki is bármit tesz ellenünk, az az ő karmája, amit felvesszük a kesztyűt, mi is belekeveredünk....
Engedjük el ezeket a blokkokat, engedjük el megfelelési kényszereinket, védekezési mehanizmusunkat, hiszen addig és addig jön velünk szembe a problémánk amíg igazán azonosulunk velük. Ha kivonjuk belőle az energiánkat, onnantól kezdve nem fog rajtunk az a baj.
Szóval ismerjük fel, hogy nincs baj, minden értünk van!!!
Csodálatos felismeréseket Nektek!
2015. december 29., kedd

Számadás ideje

A bűbáj, idejében járunk, archetipus szerint a banya, a boszorkány szimbolizálja e sötét időszakot.  Hideg az idő, befelé fordulunk akárcsak bábjában alakuló pillangó. Szívünkben őrizzük a meleg nap sugarát, a tavasz illatát.
Ebben az időszakban eljön a számadás ideje, tekintsünk önmagunkba.
Ha alá merülünk a boszorkány barlangunkba és magunk alá temet múltunk szennye, inkább gondolkozzunk el ahelyett, hogy elkezdenénk másokat hibáztatni.
Ne kifelé áradjunk, fájdalmunkba ne tapossunk másokat.
A karma kereke forog tovább.... Úgy működik mint egy bumeráng amit egyszer eldobunk, az vissza is tér hozzánk. Egyszer csak a sötétben tarkón vág....

2015. december 23., szerda

Nam Myoho renge kyo
A mantrák mindig is fontos szerepet játszottak az életemben. Időről időre megtalált egy mantra ami segített a karmikus helyzeteimben.
Most a Lótusz szutra az ami segitséget nyújt....

"Fontos, hogy az eseményeket, és a helyzeteket pozitív fényben nézzük. Az erő, a bölcsesség és az öröm, melyek egy hasonló viselkedést kísérnek, boldogságot hoznak. Optimizmussal és jóakarattal nézni a dolgokat nem azt jelenti, hogy ostobán naivak vagyunk, és megengedjük másoknak, hogy kihasználják jó kedélyállapotunkat. Azt jelenti, hogy megvan bennünk a bölcsesség és a beleérző képesség, hogy pozitív irányban befolyásoljuk a dolgokat, azok legjobb oldalát figyelembe véve, mégis a valóságra koncentrálva."


NAM-MOHO-RENGE-KYO mantra

A LÓTUSZ SZÚTRA mantra

A Lótusz Szútra („szútra” jelentése „tanítás”) az a buddhista tanítás, mely szerint mindenki rendelkezik azzal a képességgel, amivel maga a buddha. A Lótusz Szútrát eredetileg egy keverék szanszkrit nyelven jegyezték le, címe Saddharma-Pundarika-Sutra. Ahogy a buddhista tanítások terjedtek, több különbözõ kultúra nyelvére lefordították azokat. A Lótusz Szútrát így lefordították kínaira, majd mikor elért Japánba, Myoho-Renge-Kyo címen vált ismertté. A szútra címérõl azt tartották, hogy magában foglalja a tanítást, melyrõl szól. Az akkori szokás szerint imádkozáskor a buddhista tanítások címe elé a Nam szócskát („odaadás”) helyezték.
Nichiren Daishonin azt tanította, hogy a Lótusz Szútra gyakorlása elõhívja a buddha tulajdonságait, az életünkben veleszületetten jelen lévõ raktárban rejlõ kincseket. Ezért a „Nam” szócskát a Lótusz Szútra címe, a Myoho-renge-kyo elé helyezte. Mindez nagyon egyszerûnek tûnik, a gyakorlat azonban igen mély értelmû.

AZ ÉLET TÖRVÉNYE

Ha megvizsgáljuk a Nam-myoho-renge-kyo összetevõit, világossá válik annak értelme. A Nam-myoho-renge-kyo jelentése „az élet törvénye”. Bár csak hat szótagból áll, minden szótag mély igazságokat rejt, az univerzumról, az élet és a halál kérdésérõl, az ok és okozat törvényérõl.

NAM

A „nam” egy cselekvõ ige. A „nam” a szó, amely az elvet az elméletbõl a valóságba emeli át. A Lótusz Szútra, bár igen mély értelmû írás, azonban csupán egyszerû tanítás. A Nam-myoho-renge-kyo azonban egy olyan gyakorlat, mellyel tényleges eredményeket érhetünk el. A „nam” szócska szó szerinti jelentése „tisztelet” vagy „felajánlás”, tehát az egész mondat jelentése: „a Lótusz Szútra misztikus törvényének való odaadás”.

MYOHO

A „myoho” magyarázatot ad az élet két alapelvére: az élet és a halál kapcsolatára, és a lényünk legmegvilágosodottabb vagy buddha-állapota és a többi kilenc életállapotunk közötti kapcsolatra. A tíz életállapot vagy a tíz világ fogalmát a késõbbiekben fogjuk elmagyarázni.
Hogy tekintenek a buddhista tanítások az élet és a halál kapcsolatára? Mindenkinek van születésnapja. Ez magától értetõdõen az a nap, mikor világra jöttünk. Arról is van némi fogalmunk, hogy mi történt velünk az alatt a körülbelül kilenc hónap alatt, amit az anyaméhben töltöttünk. Ami viszont az elõtt történt – leszámítva, hogy tudjuk, egy sperma és egy petesejt egy bizonyos pillanatban egyesült – arról koránt sincs olyan világos elképzelésünk. A biológusok nem adnak végleges választ arra a kérdésre, hogy hol, illetve, hogy milyen volt a tudatunk a fogantatás elõtt, és a filozófusok is sokat vitatkoznak errõl. A buddhizmus azt tanítja, hogy minden összetevõnk, nemcsak a fizikai, hanem a mentális és szellemi alkotórészeink is egy lappangó, láthatatlan állapotban voltak, és csak a megfelelõ körülményekre vártak, hogy megszülethessünk. A fogantatás elõtt láthatatlanul létezünk, a „myo” állapotában vagyunk. Ez azt jelenti, hogy életenergiánk a megfelelõ körülményekre vár, hogy fizikai alakot ölthessen. A „ho”, ami törvényt vagy jelenséget jelent, a látható állapotot jelöli, vagyis azt, amikor egy újszülött a világra jön. Addig vagyunk életben – vagyis látható állapotban – amíg a testünk fenn tudja tartani a létezésünket. Aztán a test meghal, az alkotórészei pedig elszakadnak egymástól. Ebben a pillanatban kilépünk a „ho” állapotból és visszatérünk a láthatatlan „myo” állapotba.
A buddhizmus azt tanítja, hogy az élet egy körforgás. Kiemelkedünk a „myo”-ból a „ho”-ba, majd újra visszatérünk a „myo” állapotba. Ez a ciklus pedig örökké ismétlõdik. A természetben is látjuk a születést tavasszal, nyáron a beérést, õsszel az aratást és a hanyatlást, télen pedig a látszólagos halált és elmúlást. A tél viszont mindig tavaszba fordul, és a ciklus újra kezdõdik. Buddha-állapotunk azért lép mûködésbe, mert az imánk elõhívta egy másik alapelvnek, a „rengének” megfelelõen. A „renge” az ok és az okozat egyidejû létezésére utal.

RENGE

A „renge” szó szerint lótuszvirágot jelent. A lótuszvirág a tó felszínén marad, miközben mély gyökeret ereszt a vízben és a tó a fenekén lévõ mocsaras talajból szerzi a tápanyagokat. Ez a kép azt jelképezi, hogy a buddha nem egy tökéletes, az élet valóságától elszakadt lény, aki kolostorban vagy a természetben elvonulva él. Ellenkezõleg, a buddha saját életünk egyik aspektusa, melybõl erõt és energiát meríthetünk. Pontosan mindennapi életünk szenvedései és megpróbáltatásai miatt tudjuk elõhívni a buddha erényeit. A „renge” az ok és okozat mûködésére mutat rá az emberek életében. Az ok és okozat kérdését egy késõbbi fejezetben tárgyaljuk majd.

KYO

A „kyo” szó szerinti jelentése „szútra” vagy „tanítás”. Hangunk vibrálása nagyon fontos a buddhista gyakorlatunkban. Azt mondják, hogy a Buddha munkája a hangon keresztül valósul meg (2). Ezért gyakoroljuk hangosan a Nam-myoho-renge-kyót a csendes meditáció helyett. A „kyo” a jelenségek egymással való kölcsönös kapcsolatára vonatkozik, valamint arra, hogy az imánk vagy a gyakorlatunk hangzása hogyan hat a közvetlen környezetünkön kívül álló emberekre és helyzetekre.

2015. december 11., péntek

Facebook


Az életünk tele van energia csatornákkal.
Hozzák viszik az energiákat, töltenek, leszívnak.
Az életem egy ilyen csatornája volt a facebook. Sokat adott, de még többet vett el. A legtöbbet az időmből, de az energiáimból is. Behúzott olyan helyzetekbe, konfliktusokba, önértékelési zavarokba amikre igazán nem volt szükségem.
 Ki mit hisz, gondol rólam, az őt minősíti, mentettem fel magam sokszor, de ez mégsem volt megoldás. Egy hirtelen jött sugallatra töröltem mindent. Vagyis inkább inaktiváltam.
Olyan mintha egy új fejezet indult volna be az életembe. Viccesen hangzik de így van.
Nem akarom minősíteni, sem megfejteni..... Csak élni.
Nem kívánok több lenni, like-okra vadászni.... Csak lenni, járni az utamat csendben.
Szeretni, tanulni és segíteni. Ennyi.
Nem köszöntem el senkitől, nem magyaráztam semmit, egyszerűen léptem.
Aki szeretne, úgyis megtalál.
Email címem: devasyan@gmail.com


2015. december 1., kedd

Fények - Szinek - Emberek

Egyszer csak egy Tündér jelent meg.
 Zöld és kék színben pompázott. Repdesve, ide-oda cikázott a levegőben.
-Hát Te itt vagy? Hogy kerültél ide? -kérdezte...
Észre vettem, hogy egyre több zöld tündér jelent meg, körbe fonva táncoltak körülöttem. Ismerős voltam nekik, örömmel fogadtak.
-Hazatértél? -kérdezték
Egyszer csak egy nagy ajtó felé vezettek...
-Itthon vagy, itt az idő, hogy megtudd az igazságot, a dolgok mögöttes lényegét, az igazi valóságot..
Az ajtó kitárult, és átléptem egy másik világba.
A tündérek már csak kékes-zöld Fények voltak, velem együtt l...
Egy színes dimenzió világba kerültem, Fényként szállva ide-oda.
Kérdések merültek fel bennem, de fel sem kellett tennem őket, a válasz azonnal megérkezett...
"Mindannyian Fények és Színek vagyunk, energia lények. 
Mindenki más színhez tartozik.
Te a zöld-kék Fényekhez tartozol. 
Az emberek tündéri energiákként érzékelik a hozzánk hasonló lényeket. Te is azért láttál Tündéreket, mert a tudatodban így élnek, valójában ők a segitőid, a Fény testvéreid. A Szív és Torok csakra az ami meghatároz. Szívedből beszélsz, működsz gyógyítasz. Tisztán érzel és érzékelsz. Viszont vannak sebzett energia lények akik a Fényed ellen működnek. Ott vannak körülötted. Próbálnak szennyezni, barnás-fekete felhővel blokkolni.
A Te betegséged a "szívtelenség"... amikor haragszol, nem szívvel és szeretettel szólsz akkor nem vagy jól. Akkor beborítottak, uralkodnak rajtad. Ezért figyelj magadra, figyelj szavaidra!!
Társad és kedvesed kék és ibolya Fényekhez tartozik. Szellemi ember, szellemi Fény-lény. Ő tanít, szavakkal gyógyít. Megkaptad társnak, mert lehetőséged van színekben változni.
 Ha "meghaladod" szívedet, irányíthat a szellemed. Nem csupán szívvel, szellemmel is gyógyíthatsz. Ehhez viszont tanulnod és tapasztalnod kell. 
Mind a ketten a vizekhez is tartoztok, könnyen összesimultok....
És a Fény-Lelkek meséltek, meséltek.
Emberekről, sorsokról. Figyelmeztettek.
Vannak a tűz lények, vörös pusztítóak, ösztönösen ártóak, mert már szennyezettek. Bosszú élteti őket, hogy kialudjon más Fénye. Nem tudják ők, hogy ártóak. Nyomukban ott a betegség a halál, betegítenek, hogy fájdalmat okozzanak, ők is bele pusztulnak.... de nem számít nekik....
Te viszont tudd Fényedet, színedet.
Figyeld meg az embereket. 
Látni fogod működéseiket, milyen színben játszanak....
Tanulj, tapasztalj, láss....
2015. november 15., vasárnap

Új év, új kezdet

 


ÚJ ÈV 

Új év, egy új kezdet
Születéssel véget érő 
Szabad Lélek vàndorlàs
Itt vagyok újra e Testben...
Nem kerestem
Nem kutattam
Csupàn ajândékba kaptam...
Ajàndék az egész Létem
Ajàndék az egész-ségem
Gyermeke Szüleimnek
Szülője  gyermekeimnek
Szerepeim, feladataim 
Szines könyvként 
nyilnak meg elöttem...
Èlem, amit mutatnak nekem
A multam màr mögöttem
Jövőm elöttem...
Nem keresem, nem kutatom
Nem hívom, nem akarom
Nem teszek semmit
Csak adom a kezem
Hogy a JóIsten vezessen...
Bízom benne
Eddig csak jót tett nekem
Ajàndék volt az életem
Minden csalódâs
Minden fàjdalom
Minden értem volt
Fejlődésem szolgàlta...
Nem kerestem
Nem kutattam
Csupàn ajàndékba kaptam
Hiszen ajàndék
 az egèsz Létem
Ajàndék az egész-ségem
Az új év, és az új kezdet
Köszönöm Istenem 
az eddigi 34 évemet!

2015. november 1., vasárnap

Bolíviai tradícionális gyógyítás


Bolívia - Az inka gyógyítók titkos tudománya from Richard Szikói on Vimeo.

Sámán utazás a Felső Világba


Út a felső világba from Richard Szikói on Vimeo.

A Sámánasszony tanítványa


A sámánasszony és tanítványa from Richard Szikói on Vimeo.

Sámánok Eurázsiában


Sámán Eurázsiában from Richard Szikói on Vimeo.

Dél Kóreai Sámán beavatásról


Dél Koreai Sámán Beavatás from Richard Szikói on Vimeo.

Ha nem használ, nem is árt... from Szabó Károly on Vimeo.

A Naszály gyógynője from Janos Kummer on Vimeo.

Sámán rítusok


Tisztító szertartás a kitájok földjén from Richard Szikói on Vimeo.

2015. október 30., péntek

Öreganyáink tudományaA Füvesasszonyság-Javasság régóta érdeklődésem központjában van. Sokszor keresgélek, kutatok tanitások, kincsek után... És találtam valamit:


“A Föld mindenkinek a szükségletét ki tudja elégíteni, csak a kapzsiságát nem…”(Gandhi)
í
Bio Zsuzsi, vagyis Dr. Jánosik Zsuzsa a Balaton-felvidéki Koloska völgyben járva az árokszéli patika kincseivel ismertet meg bennünket. Papok, javasasszonyok és az angyalok – a láthatatlan segítők – tudományát a nagymamája örökítette át számára. “Az igazi szükséglet nem olyan sok, ami sok az a kapzsiság” – mondja Zsuzsa asszony Gandhi nyomán és életfilozófiáját, amelynek lényege az elsődleges, a természetbe beágyazott élet-jó lenne, ha minél többen megismernék.
Szeretettel ajánlom ezt a gyönyörű és tanulságos videót, igazi léleksimogató....

Gyógyító Hagyomány 3.


Gyógyító hagyomány - Bőkezű természet from Akos Juhasz on Vimeo.

Gyógyító hagyomány 2.


Gyógyító hagyomány - Népi orvoslás - múlt és jelen from Akos Juhasz on Vimeo.

Gyógyító Hagyomány 1.


Gyógyító hagyomány - Füvesasszonyok, kenőemberek from Akos Juhasz on Vimeo.

2015. szeptember 20., vasárnap

Csipke kör

 
 Gyönyörűen érik a csipkebogyó. Varázslatosan hívogatnak a vöröslő szemek.
Tavaly költöztünk a csodás Dunakanyarba, már akkor megérintett a hely Szelleme.
Onnantól kezdve éreztem otthonomnak, ahogyan elfogadtam természeti ajándékokat.
Amikor elmentem ibolyát, bodzát gyüjteni. Megéreztem azt, hogy ezek a csodák értünk vannak, hogy használjuk, gyógyítsuk családunkat és önmagunkat is velük.
 Szinte várják, hogy érezzük őket, hogy vágyjunk gyógyerejükre.
Nem csupán attól szól, hogy megyek szedem azt kész. Nem.
 Kapcsolódni kell a növenyhez, szeretettel, és kommunikálni az éteri testével...
Így kezdtek el hívni most is a csipkebogyók. Tavaly, a közelünkben volt jópár bokor, de a csipke termés nem volt túl sok. De idén??? Hiszem, hogy ez a tavalyi kapcsolódásom ajándéka a sokkal több a termés. Igaz sokkal hamarabb is érik.
      Szóval mentem és gyüjtöttem, szemenként, ollóval óvatosan. Nem cibálva a bokrot. Egy tüske sem bántott. Mivel tiszteltem a növényt. 2 nagy kosárral szedtem. És még van bőven.
Ahogy hazahoztam, éreztem, hogy most szemenként szépen le kell tisztogatnom, levágtam a fekete szálas részét.
 Egyedül voltam, és közben gondolkoztam.... És egy régi vágyam erősödött fel.
      Anno 2012-ben Szakrális Női beavatás után megjelent egy Női Lélek Hangoló ötlete bennem, ami azóta is csupán a blogomban mutatkozik.... Azóta gomba mód jelennek meg a Női körök, növekednek a vezetők.... Én is ismerkedtem, tanultam és tapasztaltam.... Egy jó ideje érlelődik minden bennem, és a megvalósítása is, ugyan úgy ahogyan a 2012-es Női Lélek Hangoló...
De itt mostmár kapcsolódik a természet varázsa is....

Régóta álmodozom arról, ezt a fajta "asszonykört" megcsináljuk. Amikor nem csupán azért gyűlünk össze, hogy "szavakkal, és lélekben" megváltsuk a világot, hanem, hogy családunk "ízeit" elkészítsük. Csodálatos és ha úgy állunk hozzá, nagyon mély spiritualitás van ebben is. Szinte egy alkímiai folyamat. Közben mi is változunk, érünk a növénnyel együtt.
Ugyhogy megjelent most a "Csipke kör" gondolata bennem.
 Érzem, hogy hamarosan meg lesz az az otthon ahol ilyenkor össze tudunk gyűlni... jurtában aludnánk, reggel elmennénk gyüjteni, majd fel is dolgoznánk a növényt.
 Közben énekelnénk, figyelnénk egymásra, a folyamatainkra, majd együtt kint egy üstben meg is főznénk a lekvárt. Aztán szépen elosztva mindenki vinne haza abból az esszenciális csodából amit együtt hoznánk létre. 
Figyelve az évkört mikor mi érik és terem, minden hónapban összegyűlnénk. 
Kezdhetnénk az ibolyával. Ízletes finom lágy szörp készülhet belőle.
Majd csalannal, teának gyüjtve. De kipróbálhatnánk csalános recepteket.
Akácvirággal, bodzával, hársfával, eperrel, barackkal, orbáncfűvel, cickafarkkal, szilvával, almával, körtével, paradicsommal, lecsóval, csipkebogyóval, kökénnyel.
Ibolya kör, Csalán kör, Akác kör, Bodza kör.....
Azt érzem határ a csillagos ég.....
Mert számtalan gyögynövény, és gyógy élelmiszer vár ránk.
Ilyenkor tanulhatnánk a növény gyógyerejéről, felhasználási módjairól.
 Megoszthatnánk tapasztalatainkat, ötletelhetnénk.
Este tábortűznél enekelhelhetnénk.... Összeköthetnénk Női kunyhóval.
Figyelhetnénk a Holdat, Önmagunkat. Tanulhatnánk egymástól....
De ugyan úgy az ünnepeinkre is készülhetnénk. Pl.. Húsvéti nagy sütés-főzés, karácsonyi készülődés, ajándék készítés, díszítő ötletekkel...
Pl... Most ősszel ahogyan a szines levelek megjelennek, számtalan gyönyörűséget alkothatnánk termésekből, levelekből. Otthonunkat őszi díszbe öltöztethetnénk... Tököket faraghatnánk.... Stb stb...

Mai vilagban igazi ősi Női minőségünket nem igazán tudjuk megélni. Túlságosan elvárosiasodtunk, férfi minőségek megjelentek bennünk. Mi is harcolunk, spirituális magasságokban röpködünk, de az esszenciális Női létünkről elfelejtkezünk. Sajnos a világban onnantól van káosz, hogy a Nők elfelejtették hol a helyük. Innentől kezdve borul a család, és velük együtt a Férfiak is. Pedig a Férfi minősége, "Királysága" az Asszonytól függ. Mindannyiunkban ott van az az Ősi Asszonyi Bölcs erő, csak fel kell ébreszteni.
 A Világ megmentését magunkkal kezdjük!!! Először mentsük meg magunkat, találjuk meg Női erőnket. Térjünk vissza a természetes Énünkhöz, ismerjük meg a növények kincseit, használjuk őket. Varázsoljunk..... Ha mi a helyünkön vagyunk, akkor párjaink, családunk számára is határ a csillagos ég.
De először kezdjük kicsiben, lépjünk ki a természetbe, szálljunk le a földre, találjuk meg a gyökereinket, földeljük magunkat, kapcsolódjunk Földanyához. Lépjünk ki a komfort zónánkból....

Lehet túl szárnyalónak tűnnek a szavaim, pedig egyszerű dolgokról írtam, menjünk ki csipkebogyót szedni

2015. augusztus 31., hétfő

Harmonizáló, utaztató masszázs, gyógyítás


Van amikor a masszázs magával tud ragadni, amikor az elméd természetes módon le tud csendesülni, de van amikor ehhez plusz segítségre van szükség. 
Erősebb Férfi minőségre, akinek erejével, összehangoltan együtt tudunk segíteni. Összekapcsolva test és szellem szintjén, összekapcsolva a Nő és a Férfi energiákat.
A Nő feladata a test blokkjainak oldása érintéssel, masszázzsal, hol erősebben, hol gyengédebben, letisztítva, vagy feltöltve. 
A Férfi feladata a szellem blokkjainak oldása, utaztatás Dobbal, hanggal, révüléssel. 
Test és Szellem együttes harmónizálása által az elme és a lélek is lecsendesedik . 
Masszázs által aktivizálódik a test öngyógyító ereje, segít a méregtelenítésben, erősíti az immunrendszert, a bőrt rugalmassá, selymessé teszi, a fáradt lelket felüdíti. 
Szellemi utazással egybekötve, a tudat is megpihen, nyitottabbá válhat az intuíciók, a megérzések, Isteni, Szellemi tanítások felé. Megláthatjuk lelki elakadásainkat, tisztánlátásunk fejlődhet. 

Testi panaszok, mindig a lélekben gyökereznek. Ahogy szoktam mondani: "a test betegsége, a lélek betegsége"
Testájaink fájdalma, rámutathat az adott energia központ, csakrák gyenge, vagy helytelen működéseire. Az energiaközpontok gyengeségének okainál fontos, hogy megértsük, mi miért történik a testünkben. Amikor már fáj, akkor a lélek már zokog. 
Ok, okozat feltárásban, is szívesen segítségedre lehetünk, Női és Férfi oldalról is feltárva. Hiszen másként lát egy Nő és másként lát egy Férfi. A két minőség összegzése segít az igazi okok meglátásához. Fontos elmondanom, hogy kizárólag a masszázs sok esetben, csupán tüneti kezelés. El lehet mulasztani a fájdalmat rövid időre, de a hosszútávú gyógyuláshoz, mélyebb megértés és komoly szellemi munka szükséges. 
Lélekterápia pl. 
Lélekrész visszahívás
Betegség kiszívás
Rebrithing (Transzlégzéses meditáció)

Hiszem, hogy:
"Az érintés gyógyító ereje megváltoztatja fizikai és érzelmi állapotunkat és érzékenyebbé teszi az emberek a szeretetre."

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, szeretettel várunk!
Időpont egyeztetés, bejelentkezés: 

Sziráki Anett és Majercsik János Oguz

0630-758-01-84, 0630-970-73-042015. június 20., szombat

Varázslás, teremtés

Hihetetlen, hogy mennyire működött a varázslás számomra.
Bármikor, bármire is vágytam, az megvalósult. Előző házasságomban a kezdetekkor egyszerű életünk volt. Azt is tudtam, hogy a hitem, a Férfiben elég ahoz, hogy a csillagokat is lehozza az égről, hogy a gazdagság és a jó lét beáramoljon felénk. Igy is volt, de igazán nem tudtam értékelni a sikereket. Nem tudtam megélni, befogadni.
El is váltam. Válásom után is minden amire vágytam, ott volt. Gyönyörű, kis otthon, volt munkám, szeretetteljes emberek vettek körül.
Most újra kaptam egy lehetőséget.
Valójában, ezek mindig ott vannak számunkra.
Mellettem van egy csodálatos, teremtő Férfi, aki tényleg azzal az értékrenddel rendelkezik, ami bennem is ott van. Emberek lelki, szellemi épülésén dolgozik, szeret, gyógyít, áramoltatja a Jót.
Ehez választott társul magának. A határok, csak az én fejemben vannak. Valójában nem léteznek.
Most újra elkezdem a "Varázslást", a teremtést. De ez esetben Önmagammal kell kezdenem, családunk harmóniájának megteremtése az elsődleges cél. Célom elengedni a korlátaimat amik elválasztanak attól a minőségtől ami vagyok. A tudás ott van, a tapasztalások, az enyémek. Bizonyítékok is ott vannak, hogy működnek a pozitív megerősítések.
Sajnos a negatívak is.
Világunkban sok a keserűség, a fájdalom, a nehézség. Szükség van az ellenpéldákra, hogy megmutassuk életünk felvirágoztatása tőlünk függ.
Újra elővettem életem első "tanitójának" Louse L. Hay pozitív gondolatait. Ebben a hanganyagban minden ott van, ami segíteni tud nekünk. Nem csak nekem.
Neked is kedves olvasóm.
Mostantól újra szeretném megosztani a blogomban a változásokat. Azt is hiszem, hogy azokhoz az emberekhez fog eljutni, akiknek szükség van erre.
Fogadjátok szeretettel Tőlem ezt a videót, bízok benne, hogy mindenkinek sokat fog segíteni!


2015. január 4., vasárnap

Esszencia... Az Én tudat kulcs gondolata


Az élet nagy esszenciája, az Én Tudat kulcsa,  mindennek a forrása, a szeretet nyelve...
Minden Ami.  Szeretnék egy írást megosztani Maharishi Yogi-tól.
Hogy miért is?
Testvéremek hívták rá fel rá a figyelmemet...
És ez az irás nagyon sokat adott nekem, tudva mi az ami gondot okoz számomra:
-az örökös megfelelés,  minden helyzetben, mindenhol, és mindenkinek.
Gondolkozva, vajon mit gondol rólam? Ugye szeret?
Persze nem szerethet mindenki. Ezt el kell fogadnom.
Hajlamos vagyok arra is, hogy azonosulok az emberekkel, vannak időszakok amikor mindenkiben tükröket látok. Ilyenkor tipikus skorpiós önmarcangolásba kezdek, majd jön a mártír szerep, az önsajnálat, a szegény Én.
Igyekszem lehámozni magamról mindazt ami nem Én vagyok, mindazt ami elválaszt az Önvalómtól.
Ez az év erről is fog szólni...

"Amilyen a tudatszintünk, olyan az értékelésünk a világról. Az emberek olyannak tapasztalják az én világomat, amilyen én vagyok. Te olyan vagy hozzám, mint amilyen én vagyok magamhoz. És én olyan vagyok hozzád, mint amilyen te vagy magadhoz. Tudva ezt – ez az, ami kiragad engem abból a helyzetből, amelyben tehetetlen vagyok. Ebben a tehetetlen állapotban azzal voltam elfoglalva, hogy te rosszat gondolsz rólam és én azt akarom, hogy te jót gondolj rólam, de most csak azzal törődöm, amit én gondolok. Nem bánom azt, hogy te mit gondolsz. Én boldog vagyok, amíg jót gondolok rólad. Te maradj azzal, amit te gondolsz, és én azzal maradok, amit én gondolok. Miért kellene nekem aggódnom a te problémáid területével. Az a te tudatszinted. Ez szabaddá tesz engem. Nem tehetem magam szerencsétlenné a te felelősségedre. A te gondolataid az a te felelősséged. Nem kell, hogy bosszankodjak emiatt. Miért kellene nekem bitorolni a te felelősségedet a saját felelősségemként. Szükségtelen számomra elutasítani téged ahhoz, hogy te szabad légy. Te úgy maradsz szabad, hogy közben magamat sem teszem boldogtalanná. Nem leszel megfosztva ettől semmiképpen. A te tudatszinted, az a te tudatszinted, hacsak nem kezdesz el tökéletesedni. Nem jó, ha magunkat boldogtalanná tesszük, csak azért, mert néhány barátunk nem gondol jót rólunk. A te véleményed, az a te véleményed– és nem az enyém. Meghagyom neked azt a szabadságot, hogy a saját felelősségeddel légy. Amikor egyszer a tudat megváltozik, a vélemény is megváltozik. Ha egy ember nem gondol jót rólunk, ez az ő felelőssége. Olyan a szemüvege, ami nem éppen a kedvére való. De ő volt az, aki felvette. Ez a gyakorlati filozófia leleplez minket. Nem akarjuk tudni, ki az, aki nem gondol jót rólunk. Tudván azt, hogy mindenki a saját tudatszintjéről gondolkodik, ez az, ami szabaddá tesz minket. Mi jók vagyunk, mi jót gondolunk róluk, és nem számít, hogy ők mit gondolnak –ismervén azt, hogy ők rosszat gondolnak rólunk, ez értéktelen, tudván, hogy minden ember az ő saját tudatszintjéről gondolkodik. Velünk minden rendben van. De te nem tudod megváltoztatni másvalaki tudatszintjét. Ő csak akkor fog megváltozni, amikor elkezdi felszabadítani a stresszeket. Ami szükséges az, hogy amikor szembenézünk Istennel, akkor tudatában legyünk saját érzéseinknek. Nem kellene leköteleznünk magunkat ahhoz, amit mások gondolnak rólunk. Nem tehetjük magunkat boldogtalanná azért, amit mások gondolnak rólunk. Nem szükséges az, hogy hordozzuk azt a terhet, amit mások gondolnak rólunk. Ami fontos, hogy megőrizzük a hangulatunkat és megértőek legyünk mások irányában. Ne hagyjuk az érzéseinket elveszni. Nekünk egy magas szinten kell reagálnunk, megértenünk és érzékelnünk. Ha másnak ez alacsony, ez az ő felelőssége. Van a hét tudatállapot és ez minden egyénnek a sajátja. Mi együtt érzünk vele, bármilyen szinten is van, és felemeljük, hogy magasabbra kerüljön. A tudás e gyakorlati értéke a tudatban van megszerkesztve. Minden tapasztalat érvényes– minden igazság a létezésé. A virág, a levél, és a szár, mindez valóságos az ő saját szintjükön. A nedv szintjén mindezek eltűnnek. Mindez attól függ, hogy honnan nézzük." - Maharishi Mahesh Yogi